Sterylny opatrunek kontaktowy impregnowany parafiną

Leukoplast CUTICELL® paraffin

Sterylny opatrunek impregnowany miękką parafiną stosowanyw leczeniu ran wysiękowych

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.