Przylepiec w rolce

Leukopor®

Breathable and pliable medical tape for securing devices on very sensitive skin.

Leukoplast®

Plaster o wysokiej przyczepności do opatrunków wszystkich typów i rozmiarów.